Kvaliteedi- ja keskkonna poliitika

Kvaliteedi- ja keskkonna poliitika
BV_Certification_AS 9100

ACE Logistics Estonia kvaliteedi- ning keskkonnaalase töö põhimõtted:

  • pakume oma klientidele lennu-, mere- ning maanteetranspordiga seonduvat laiapõhjalist logistilist teenust, mis on kooskõlas kvaliteedi- ning keskkonnajuhtimissüsteemidega;
  • meie pakkumine on vastavuses kliendi vajadustega ning meie võimalustega, me ei loo kliendile liigseid ootusi, mille täitmises me ise kindlad ei ole;
  • peame väga oluliseks kliendi informeerimist teenuse erinevatel etappidel ja lähtume põhimõttest edastada infot pigem kliendi ootusest rohkem kui vähem;
  • järgime kvaliteedi- ning keskkonnaalases töös rahvuslikke/rahvusvahelisi kokkuleppeid ning lähtume nõuetekohasest seadusandlusest. Eeldame sarnast tegevust ka lepingupartnerite ning alltöövõtjate poolt;
  • meie töötajad on erialaselt professionaalsed ja head teenindajad;
  • tõstame oma töötajate ning kullerite teadlikkust keskkonnasäästlikkuse alal;
  • teenuste osutamisel on ühildatud klientide vajaduste rahuldamine, ettevôtte majanduslik efektiivsus ning keskkonnaressurrside säästlik kasutamine;
  • ettevõtte töötajate kaasabil parendab juhtkond pidevalt töökorraldust, et tagada ja suurendada klientide, omanike, töötajate heaolu.

Copyright 2020 ACE Logistics Estonia AS. ace@ace.ee