Veosekindlustus

Veosekindlustus

ACE aitab kliente end ebameeldivuste vastu kaitsta. Vahendame veoste täiskindlustust.

Transpordi puhul katab kauba kadumise või selle väärtuse vähenemise vedaja vastutuskindlustus. See korvab kahju järgmiselt:

  • lennutransport: kõige rohkem 19 SDR-i kg kohta;
  • maanteetransport: kõige rohkem 8,33 SDR-i kg kohta;
  • meretransport: kõige rohkem 2 SDR-i kg kohta.

Lisaks hüvitismäärade piirangutele hõlmab vedaja vastutus ainult vedaja süü tõttu tekkinud kahjusid. Vedaja ei vastuta vältimatutel asjaoludel toimunud kahjude, nt röövi eest.

Kui kauba väärtus ületab vedaja vastutuse piirmäärad ja kui soovite kindlustust ka juhuks, kui vedaja kauba kahju eest ei vastuta, soovitame tellida kaubale täisveosekindlustuse kõikide riskide vastu ICC (A) klauslite alusel. Kindlustuse võib sõlmida kas üheks korraks (üksikpoliis) või nn avatud poliisina teatud perioodiks, nt aastaks. Avatud poliis katab kõigi selle perioodi veoste transpordi.

Kui klient ei soovi kindlustada kaupa kõigi riskide vastu, saab seda teha ka kitsamatel tingimustel konkreetsete riskide vastu (nt liiklusõnnetuse, tule, varguse jne). Kindlustamine kitsama ja odavama kaitsega toimub klauslite ICC (C) ja ICC (B) alusel.

ICC (C) tingimused katavad transpordi põhiriske (liiklusõnnetused, tuli, plahvatus ja laevaõnnetused) ning sobib hästi autotranspordile, k.a transport ro-ro-laevadel.

ICC (B) tingimused katavad rohkem riske ja sobivad eriti sellise kauba veoks, mille puhul osa marsruudist toimub ümberlaadimistega kaubalaevadele, nt konteinerlaevadele.

Mõlemale nimetatud tingimustekogule saab lisada veel üksikuid riske, nt kauba vargus, röövimine, kadumine või vandalism.

ICC (C) ja ICC (B) on küll kliendile odavamad, kuid siiski kitsama kattega (kahju peab toimuma teatud riski tagajärjel). Seevastu ICC (A) klausli kate on oluliselt laiem – ei ole tähtis, millise riski tagajärjel kahju toimub (nn all-risk-kindlustus).

Täisveosekindlustuse hind sõltub nii marsruudist, transpordiliigist ja pakendist kui kaubaliigist ja  kauba maksumusest.

Nii veosekindlustuse kui ka vedaja ning ekspedeerija vastutuse puhul tuleb kindlasti arvestada, et ei kindlustusselts ega transpordifirma jää vastutavaks kahjude eest, kui kauba pakend ei sobi selle transportimiseks (tava järgi on see tootja ning kauba saatja risk), kui kaup saab kahjustada temale iseloomulike omaduste tõttu (nt aurustub) või kui käivitub vääramatu jõud ehk force majeure.

Hea teada:

Veose kindlustust vahendab ACE, kuid kindlustuslepingu osapooled on klient ja kindlustusfirma.

Copyright 2020 ACE Logistics Estonia AS. ace@ace.ee