Koroonaviiruse mõju ACE Logisticsi tegevusele ja saadetiste liikumisele

Koroonaviirus

Seoses koroonaviiruse (COVID-19) kiire levikuga Eestis ja maailmas alustame alates 16.03.2020 operatiivselt info jagamist antud lehel, kuniks olukord stabiliseerub. Olukord ja viiruse mõju võib päev-päevalt või isegi tund-tunnilt muutuda, aga anname endast parima, et hoida võimalikult operatiivselt infot, kuidas see hetkel meie tööd ja kaupade liikumist mõjutab:


30.04.2020 kl 11.00

Maanteetransport:

Koroonaviiruse mõju maanteetransportile muutub üha väiksemaks. Mitmetes Kesk- ja Lõuna-Euroopas asuvates ettevõtetes on aga endiselt kauba vastuvõtt peatatud või piiratud. Seetõttu on terminalide töökoormus tavapärasest suurem ja tuleks arvestada võimaliku tarneaja pikenemisega 1-2 tööpäeva. Samuti tuleb jätkuvalt veenduda, et klient on valmis kaupa vastu võtma. Eriti puudutab see riike nagu Itaalia, Hispaania, Prantsusmaa, Ungari, Slovakkia ja Iirimaa. Seoses kevadpühadega väljuvad regulaarautod kõikidel suundadel 30. aprillil ja sihtterminali jõuavad kaubad peale pühi. ACE-i kontor ja terminal on reedel, 1. mail suletud. Tulenevalt Läti taasiseseisvumispärvast ei toimu 4. mail Baltikumi regulaarauto väljumist. Juhime tähelepanu, et alates 4. maist asub ACE Logistics Estonia autoterminal aadressil Rukki tee 12, Lehmja küla, Rae vald, 75306 Harju maakond. Lisainfo: https://www.ace.ee/2020/04/24/ace-logistics-kolib-maikuus-uude-logistikakeskusse/

Pikema ülevaate koroonaviiruse mõjust lennu-, mere-, ja raudteetranspordile leiate siit: https://www.ace.ee/2020/04/21/raudteetransport-on-stabiilne-ja-kiire-ka-kriisiajal/


09.04.2020 kl 11.00

Maanteetransport:

Viimased liiniautode regulaarväljumised enne ülestõusmispühasid toimuvad kõikidel suundadel, 9. aprillil. Sihtterminali jõuavad kaubad peale pühi. ACE-i kontor ja terminal on reedel, 10. aprillil suletud. Esmaspäeval, 13. aprillil väljuvad ainult Rootsi ja Soome liiniautod, sest enamik Euroopa riike tähistab lihavõttepühi esmaspäevani. Mitmetes Kesk- ja Lõuna-Euroopas asuvates ettevõtetes on endiselt kauba vastuvõtt olulisel määral peatatud või piiratud ja seetõttu on terminalide töökoormus tavapärasest suurem. Tulenevalt pühadest ja koroonaviiruse mõjudest tuleb arvestada võimaliku tarneaja pikenemisega 1-2 tööpäeva ning jätkuvalt veenduda, et klient on valmis kaupa vastu võtma. Eriti puudutab see riike nagu Itaalia, Hispaania, Prantsusmaa, Ungari, Slovakkia ja Iirimaa, kuid ka teistes riikides tuleb seda jälgida.


31.03.2020 kl 15.00

Maanteetransport:

Kesk-Euroopa grupikauba liiniautod liiguvad jätkuvalt võrreldes algsete graafikutega mõningate viivitustega. Paljudes Kesk- ja Lõuna-Euroopa ettevõtetes on kauba vastuvõtt veelgi suuremal määral peatatud või piiratud. Seetõttu on terminalide töökoormus tavapärasega võrreldes suurem. Jätkuvalt tuleb arvestada võimaliku tarneaja pikenemisega 1-2 tööpäeva ning veenduda, et klient on valmis kaupa vastu võtma. Eriti puudutab see riike nagu Itaalia, Hispaania, Prantsusmaa, Ungari, Slovakkia, Iirimaa, kuid ka teisi riike. Baltikumi ja Skandinaavia veod liiguvad jätkuvalt ilma pikemate viivitusteta.

Lennutransport:

Hiina-Eesti suunal kaubaveo huvi aina kasvab, kuid lennutranspordi võimalused on endiselt väga piiratud. Suur osa lende on tühistatud. Lennufirmad pakuvad teenust lühiajalise kehtivusega ja hinnad muutuvad pea iga päev. Soovitame klientidel võimalusel suunata kaubad osaliselt või täielikult raudtee- või meretranspordile.


25.03.2020 kl 11.30

Teave klientidele, kes soovivad kontaktivaba kohalevedu Eestis. Kui soovite, et üleandmine toimuks kontaktivabalt, siis palume sellest meile esimesel võimalusel teada anda. See teave on võimalik tellimuse vormistamisel lisainfosse kirja panna. Et tarne oleks kontaktivaba, saadame Teile elektroonilise veolehe enne kohalevedu meilile. Kaubasaajal tuleb see allkirjastada ja saata meile tagasi pildina/skaneerituna. Enne selle dokumendi saamist autojuht lahkuda ei saa. Jätkuvalt toimub ka tavapärane saadetiste kohalevedu ning kinnitame, et kõikidel meie kulleritel on nõue jälgida kriitiliselt oma tervist, täita rangelt kõiki hügieeninõudeid ja vältida üksteise lähedal viibimist. Tunnustame ja täname kõiki autojuhte ja kliente, kes töötavad sel keerulisel ajal.

Maanteetransport:

Kesk-Euroopa grupikauba liiniautod liiguvad võrreldes algsete graafikutega mõningate viivitustega. Paljudes Kesk- ja Lõuna-Euroopa ettevõtetes on kauba vastuvõtt peatatud või piiratud ja seetõttu on terminalide töökoormus tavapärasega võrreldes suurem. Seepärast tuleks jätkuvalt arvestada võimaliku tarneaja pikenemisega eeldavalt kuni 1-2 tööpäeva ulatuses ning veenduda, et klient on valmis kaupa vastu võtma – eriti puudutab see riike nagu Itaalia, Hispaania, Prantsusmaa aga ka mujal. Soome liiniautod liiguvad laevagraafiku muudatusest tingitult paaritunnise kõrvalekaldega oma tavapärasest graafikust, kuid see ei tohiks avaldada olulist mõju saadetiste liikumisele. Baltikumi ja Skandinaavia veod liiguvad jätkuvalt ilma pikemate viivitusteta.

 


23.03.2020 kl 11.45

Maanteetransport:

Kesk-Euroopa grupikauba liiniautod liiguvad mõnigate viivitustega, võrreldes algsete graafikutega. Terminalid on endiselt ülekoormatud, seepärast tuleks jätkuvalt arvestada tarneaja pikenemisega vähemalt 1-2 tööpäeva ulatuses ning veenduda, et klient on valmis kaupa vastu võtma – eriti puudutab see Kesk- ja Lõuna-Euroopa riike. Itaalia peaminister Giuseppe Conte teatas laupäeval mittehädavajalike tehaste sulgemisest 3. aprillini – mõjust hetkel teel olevate saadetiste kohta ootame täpsemat infot meie partnerilt. Soome liiniautod liiguvad laevagraafiku muudatusest tingitult paaritunnise kõrvalekaldega oma tavapärasest graafikust, kuid see ei tohiks avaldada olulist mõju saadetiste liikumisele. Baltikumi ja Skandinaavia veod liiguvad jätkuvalt ilma pikemate viivitusteta.

Lennutransport:

Turkish Airlines tühistab otselennud Tallinna. Lufthansa vähendab oluliselt lendude arvu Tallinna lennujaama. Mõlemad lennufirmad jätkavad kaubaveo pakkumist.  Lennuveo võimalused on endiselt piiratud ja muutlikud. Igale päringule pakume lahenduse saadetisepõhiselt.


20.03.2020 kl 11.30

Maanteetransport:

Olukord Poola piiripunktides on viimase päevaga oluliselt paranenud ning hetkel on järjekorrad piiridel lühikesed. Kesk-Euroopa grupikauba liiniautod jõuavad suure tõenäosusega nädalavahetusel tagasi oma algsesse graafikusse. Terminalid on endiselt ülekoormatud, seepärast tuleks jätkuvalt arvestada tarneaja pikenemisega vähemalt 1-2 tööpäeva ulatuses ning veenduda, et klient on valmis kaupa vastu võtma. Tarneaeg pikeneb jätkuvalt ka FTL/LTL saadetistel. Soome liiniautod liiguvad laevagraafiku muudatusest tingitult paaritunnise kõrvalekaldega oma tavapärasest graafikust, kuid see ei tohiks avaldada olulist mõju saadetiste liikumisele. Baltikumi ja Skandinaavia veod liiguvad jätkuvalt ilma pikemate viivitusteta.

 


19.03.2020 kl 11.00

Maanteetransport:

Grupikauba autod Kesk-Euroopa suunal liiguvad jätkuvalt vabagraafiku alusel. Olukord LT->PL piiril on läinud oluliselt paremaks. Kalvarija piiripunktis oli kella 11:30 seisuga ca 7 km järjekord ja Lazdijai piiripunktis alla 1 km. Paraku on endiselt suured järjekorrad DE->PL piiripunktides. Täpsema reaalajas info leiate siit: https://covid-19.sixfold.com/ Kõikide grupikauba saadetiste puhul tuleks jätkuvalt arvestada tarneaja pikenemist vähemalt 2-3 tööpäeva võrra. Tarneaja pikenemisega tuleb jätkuvalt arvestada ka FTL/ LTL saadetistel. Soome liiniautod liiguvad samuti vabagraafiku alusel ja tarneajad võivad pikeneda 1-2 tööpäeva. Baltikumi ja Skandinaavia veod liiguvad jätkuvalt ilma oluliste viivitusteta.

Palume kõikidel klientidel enne kauba välja saatmist kontrollida, kas kaubasaaja on valmis kaupa vastu võtma. Eriti oluline on seda teha just Lõuna-Euroopa saadetistega. Juhul, kui kaupa pole võimalik kohale viia, siis hoitakse seda terminalis vaid üks ööpäev. Kui selle aja jooksul uusi juhiseid ei tule, saadetakse kaup tagasi. Tekkinud lisakulud tuleb sel juhul tasuda saatjal.

 

Lennutransport:

Suure hulga tühistatud lendude tõttu vähenenud kaubaruum avaldab lennutranspordile olulist mõju. Ruumipuuduse tõttu on lennutariifid pidevas muutumises ning enamasti tõusevad. Lennu- ja ekspedeerimisfirmad töötavad igapäevaselt lahenduste väljatöötamisega (näiteks tšarterlendude korraldamine), et tagada eelkõige elutähtsate toodete transport.

 

Raudteetransport:

Raudteeveod Hiinast Euroopasse on siiani väga hea alternatiiv lennutranspordile. Tänaseni ei ole tõrkeid veograafikutes esinenud. Lähiajal on siiski näha kaubamahtude kasvu, mis võib hakata mõjutama tarneaega.

 


18.03.2020 kl 11.45

Tollivormistus:

Klientide ja tolliametnike tervise kaitsmiseks töötavad suur enamus tolliosakonna ametnikest alates 16.03.2020 kodukontorites, et otsene kokkupuude omavahel ja teiste inimestega oleks minimaalne. Teenindusbürood üle Eesti on esialgu kaheks nädalaks (esialgu 30.03) suletud. Päritolusertifikaate, A.TR , T2L/T2LF ega INF3 dokumentide  väljastamist hetkel ei toimu, nimetatud dokumente on võimalik väljastada tagasiulatuvalt. Palume vältida seal kus võimalik ja nii palju kui võimalik ametnikega vahetut kontakti ja paberdokumentide kasutamist. Palume arvestada võimaliku lisa ajakuluga kõikides tolliga kokkupuute kohtades, teemades ja palume jälgida veebilehte www.emta.ee , kuhu lisatakse operatiivselt klientide jaoks olulist informatsiooni. Meie tolliosakonnaga saab ühendust aadressil: toll@ace.ee või +372 605 8591 / +372 605 8597

Maanteetransport:

Grupikauba impordi- ja ekspordi autod Kesk-Euroopa suunal liiguvad hetkel vabagraafiku alusel. LT/PL piiril avati lisaks Kalvarijale ka Lazdijai piiripunkt, aga järjekorrad on endiselt üle 15-20 km pikad ja ooteaeg prognoosimatu. Järjekorrad on jätkuvalt pikad ka DE/PL piiripunktidel. Kõigi grupikauba saadetiste puhul tuleks hetkel arvestada eeldatavat tarneaja pikenemist vähemalt 2-3 tööpäeva võrra. Tarneaja pikenemisega tuleb arvestada ka FTL / LTL saadetistel.

Tallink muudab alates 18. märtsist Tallinna-Helsingi liini Shuttle’i laevade liiklust, mis mõjutab ka ACE Logisticsi liiniautode graafikut. Liiniautod liiguvad hetkel vabagraafiku alusel ja tarneajad võivad pikeneda eeldavalt 1-2 tööpäeva. Baltikumi ja Skandinaavia veod liiguvad hetkel jätkuvalt ilma oluliste viivitusteta.


17.03.2020 kl 11.00

Maanteetransport:

Liinivedude ekspordi autod väljusid 16.03 graafikujärgselt aga seisavad hetkel LT/PL piiril, kuna järjekord on ca 50 km. Praegune ooteaeg piiril on umbes 20 tundi, mis tähendab, et kõigi Euroopasse suunduvate grupikauba saadetiste tarneaja pikenemist vähemalt 1-2 tööpäeva. Viivitusi on ette näha ka FTL / LTL saadetistel.

Impordi liinivedude autodel Poolast pole hetkel ette näha suuremat hilinemist. Saksamaa impordiautod peavad aga ootama LT/PL piiril. Praegune ooteaeg piiril on umbes 10h, mis tähendab, et autod hilinevad vähemalt ühe ööpäeva. Ilmselt edaspidi hakkavad liiniautod liikuma vabagraafiku alusel vastavalt olukorrale piiridel.

Baltikumi, Soome ja Skandinaavia veod liiguvad hetkel ilma oluliste viivitusteta

 

Lennutransport:

Air Baltic, Finnair, SAS ja Aeroflot on teatanud lendude lõpetamisest Tallinna lennujaama. Esialgu jätkavad lendamist Lufthansa ja Turkish Airways.


16.03.2020 kl 15:00

Seoses koroonaviiruse levikuga Eestis töötab alates 16.03.2020 suurem osa ACE Logisticsi kontoritöötajaid kodukontorist. Selliselt tegutsedes vähendame tõenäosust, et viirus jõuab meie ruumidesse ning võib halvata meie tegevust. Terminali- ja laotöö jätkub hetkel samas mahus. Samuti toimub kullerite töö suuremate muudatusteta. Kõigil meie töötajatel, kes peavad töö iseloomust tulenevalt töökohal viibima, tuleb täita rangelt kõiki hügieeninõudeid ja vältida üksteise lähedal viibimist. Soovitame järgida sarnaseid meetmeid ka kõigil meie klientidel.

Maanteetranspordi väljumised kõikidel suundadel toimuvad hetkel muudatusteta. Viirus võib aga mõjutada  tarnekiirust mitmetesse piirkondadesse. Paljud riigid on kehtestanud piirikontrolli, kuid andud mõista, et kaupade liikumist veel ei takistata. Küll aga kontrollitakse kaupu põhjalikumalt ja toimuvad pidevad muutused seoses viiruse kiire levikuga. Juhul kui peale- ja/või mahalaadimisel on kehtestatud eritingimused, palume neist eelnevalt või hiljemalt tellimust vormistades lisainfona teavitada.

Hetkel ei ole võimalik saata ja korjata kaupu teatud piirkondades Põhja-Itaalias, Tsehhis ja Hispaanias. Kõige keerulisem on jätkuvalt olukord  Itaalias, kus  9. märtsil 2020 määrati kogu Itaaliat hõlmav turvatsoon ja laiendati piiranguid inimeste liikumisel vähemalt 03. aprillini 2020. Itaalia valitsus, Confetra (transpordiettevõtete keskliit) ja ACE Logisticsi partner Itaalias on samas kinnitanud, et logistikasektor endiselt toimib aga palutakse välistada kaupade saatmist ja/või korjet jaekauplustesse. Tallink on peatanud Tallinn-Stockholm laevaliini, aga meie Skandinaavia saadetiste liikumist see hetkel ei mõjuta, kuna kasutame Paldiski-Kappelskär laevaliini.

Lennutranspordis mõjutab tühistatud või vähendatud lendude arv tänaseks kaubavedu mitte ainult Hiina suunal, vaid juba ülemaailmselt. Iga päev teavitatakse lendude tühistamistest erinevatel suundadel. Kaubaruumi vähenemine on põhjustanud transpordihinna tõusu ning pikendab tarneaega. Lennukauba saatmise võimalused on üha piiratumad, igale päringule täpsustame võimalused saadetisepõhiselt.

Meretranspordis on samuti veovõimalused laevade väljumiste tühistamise tõttu vähenenud, see tekitab ka puudujäägi tühjade konteinerite olemasolus ning taas transpordihinna tõusu.

Raudteetransporti on siiani eelkõige mõjutanud Hiina tootmispiirkondade ja kohaliku transpordi suletus. Piiratud Hiina tarnevõimalused sunnivad otsima alternatiive, mis avaldab mõju ka muudele Aasia piirkondadele.

Lisainfona soovitame lugeda ka koroonaviiruse mõjust logistikasektorile kuni 13.03.2020. Terviseamet annab selge sõnumi, et tuleb olla väga ettevaatlik, aga kaubad jätkuvalt liiguvad ning paanikaks veel põhjust ei ole. Ajakriitiliste saadetiste puhul on kõige parem on lisainfo saamiseks pöörduda otse meie kliendihaldurite või veokorraldajate poole.

Maanteetranspordiga seotud küsimused saatke meilile road@ace.ee
Lennu-, mere- ja raudteetranspordiga seotud küsimused airsea@ace.ee

ACE Logistics

Copyright 2020 ACE Logistics Estonia AS. ace@ace.ee